Werken aan geletterdheid

Wat kan u zelf doen?

Denk na over hoe u informatie verstrekt. Wat kan mondeling gecommuniceerd worden? Wat moet schriftelijk? Kleine aanpassingen kunnen de communicatie al verbeteren.

Voorbeeld: Met eenvoudige taaltips wordt een moeilijk formulier leesbaarder voor de werknemers. Daardoor zijn er minder misverstanden.

Op deze website vindt u tools om geletterdheidsnoden aan te pakken.

bekijk onze tools

Wie kan u ondersteuning bieden?

Dankzij ESF kunnen we uw bedrijf ondersteunen met dit project. We onderzoeken de noden van uw werknemers op vlak van geletterdheid. Daarbij vertrekken we vanuit de taken die zij moeten uitvoeren op de werkvloer. We praten met ploegbazen, werknemers en met de HR-manager over de bijscholingsnoden in het bedrijf. We kunnen observeren op de werkvloer. We zoeken uit waar het soms misloopt. Daarna bekijken we samen welke ondersteuning zinvol is voor uw bedrijf.

We bieden ondersteuning aan bij

  • ¬†heldere communicatie,
  • ¬†opleiding en vorming,
  • veiligheid en personeelsmanagement.

Vraag vrijblijvend meer informatie: stefan.paredis@federatie-basiseducatie.be of 0470 88 89 57

Bekijk onze goede praktijken

Waar kunnen werknemers terecht?

In de Centra voor Basiseducatie (CBE) kunnen volwassenen terecht om hun kennis op te frissen en te versterken. De CBE geven cursussen taal, rekenen, computer of algemene vorming.

De wereld rondom ons verandert snel. Wie vroeger minder kansen kreeg, heeft het nu soms moeilijk om bij te blijven. Basiseducatie houdt daar rekening mee. De CBE hebben verschillende lesplaatsen. De cursussen zijn gratis.

Meer informatie? www.basiseducatie.be