Hoe geletterdheidsnoden herkennen?

Herkent u dit?

Ik ben mijn bril vergeten.

Een computer dat is niets voor mij!

Dat vul ik thuis wel in.

Mijn geschrift kan niemand lezen. Laat iemand anders maar schrijven.

Herkent u volgende situaties?

Een cursist…

 • verliest snel zijn aandacht
 • beantwoordt liever geen vragen en is erg onzeker over de eigen inbreng
 • leest niet of erg traag instructies bij oefeningen, heeft extra uitleg nodig bij wat er staat
 • werkt traag en maakt fouten bij opdrachten in de opleiding
 • vindt zijn weg niet in het cursusmateriaal
 • neemt geen notities
 • wil liever geen cursus of bijscholing volgen

Herkent u enkele signalen?

Waarschijnlijk heeft u te maken met iemand die laaggeletterd is en voor wie het volgen van een opleiding niet gemakkelijk is.

U kan altijd de herkenningswijzer aanvragen bij Stefan Paredis: stefan.paredis@federatie-basiseducatie.be

Herkenningswijzer downloaden

FEITEN EN CIJFERS

 • 1 op 7¬†volwassenen in Vlaanderen heeft problemen om snel en vlot de juiste informatie terug te vinden in teksten en tabellen, om gebruik te maken van computers en multimedia, om te lezen, rekenen of schrijven.
 • Voor laaggeletterde cursisten ligt het tempo van de opleiding vaak te hoog.
 • Te vaak wordt heel wat achtergrondkennis of een hoge zelfstandigheid verwacht voor het volgen van een opleiding. Voor laaggeletterde cursisten zorgt dit voor faalangst en een grote kans op voortijdig afhaken.

WAT KAN U DOEN?

1. Werk samen met de Centra voor Basiseducatie. Zij kunnen u helpen met het voeren van duidelijke communicatie en het rekening houden met geletterdheid binnen vorming en opleiding.

2. Stem de vorm en inhoud van de vorming af op kortgeschoolden.

 • Zorg voor een aangepaste werkwijze en didactiek
 • Gebruik duidelijke taal, zowel in mondelinge als in schriftelijke communicatie.
Checklist lezen & schrijven