Wat is geletterdheid?

Geletterdheid omvat de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT.

Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en participeren in de samenleving en nodig om zich persoonlijk te ontwikkelen en bij te leren.

Feiten & cijfers

Veel problemen die zich op de werkvloer voordoen kunnen we hieraan koppelen:

  • Informatie verwerven, verwerken en gericht gebruiken: denk aan een stroomschema met procedures, fiches met veiligheidsinstructies, een online systeem om verlof aan te vragen, een handleiding van een nieuwe machine …
  • Omgaan met taal, cijfers en grafische gegevens: tabellen, gebruiksaanwijzingen, grafieken en diagrammen …
  • Omgaan met en gebruik maken van ICT: een computer op de werkposten, handcomputer en gps voor wie de baan opgaat, mailverkeer … in elk bedrijf wordt meer geautomatiseerd.
  • Zelfstandig functioneren en participeren: we verwachten dat werknemers zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheid opnemen en problemen kunnen oplossen. Ook wordt vaak verwacht dat werknemers deelnemen aan opleidingen en activiteiten

Voor laaggeletterde werknemers zijn deze taken heel moeilijk.

Ongeveer één op twintig Vlamingen is niet voldoende geletterd/gecijferd/probleemoplossend om het beroep uit te oefenen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek (PIAAC).

Meer informatie over geletterdheid kan je vinden op http://www.vocvo.be/geletterdheid

Werken aan geletterdheid loont
Geletterdheidsnoden in een bedrijf