Werken aan geletterdheid

Wat kan u zelf doen?

Denk na over hoe u informatie verstrekt. Wat kan mondeling gecommuniceerd worden? Wat moet schriftelijk? Kleine aanpassingen kunnen de communicatie al verbeteren.

Voorbeeld: Met eenvoudige taaltips wordt een moeilijk formulier leesbaarder voor de werknemers. Daardoor zijn er minder misverstanden.

Op deze website vindt u tools om geletterdheidsnoden aan te pakken.

bekijk onze tools