Hoe geletterdheidsnoden herkennen?

Herkent u dit?

Ik ben mijn bril vergeten.

Een computer dat is niets voor mij!

Dat vul ik thuis wel in.

Mijn geschrift kan niemand lezen. Laat iemand anders maar schrijven.

Een werknemer…

  • Leest moeilijk of geen werkroosters, veiligheidsinstructies of mededelingen.
  • heeft moeite met rekenenen, meten of verhoudingen.
  • spreekt zich nooit uit in vergaderingen en is erg onzeker over zijn inbreng.
  • wil liever geen bijscholing of cursus volgen.
  • gaat niet in op promotiekansen.

Dan is die werknemer misschien laaggeletterd.

Herkent u deze signalen?

Dan hebt u waarschijnlijk te maken met iemand die laaggeletterd is.

U kan altijd de herkenningswijzer aanvragen bij Stefan Paredis: stefan.paredis@federatie-basiseducatie.be

Wat kan u doen?

Werken aan geletterdheid op de werkvloer
Herkenningswijzer downloaden
Checklist lezen & schrijven