Geletterdheidsnoden in uw bedrijf?

Gebruik de tool ‘checklist lees-, schrijf- en rekenvaardigheden’ en krijg inzicht in de geletterdheidstaken die uw werknemers uitvoeren.

Steeds meer moeten werknemers informatie verwerken en produceren. De magazijnier houdt een digitale voorradenstaat bij, de arbeider interpreteert orderkaarten, stelt machines in op basis van voorschriften, en controleert producten aan de hand van een lijst met criteria.

Checklist lees-, schrijf- en rekenvaardigheden

Wanneer is een werknemer functioneel laaggeletterd?

Als de werknemer geletterdheidvaardigheden mist om zijn job naar behoren uit te voeren en wanneer hij niet over de competenties beschikt om deze vaardigheden zelfstandig aan te leren. Elke werknemer kan laaggeletterd zijn, ongeacht zijn opleidingsniveau, leeftijd, nationaliteit …

Geletterdheidnoden komen vooral aan de oppervlakte bij veranderingen op de werkvloer. Dit kan gaan van een nieuwe informaticatoepassing tot een nieuwe machine op een productieafdeling.

Geletterdheid is een sleutelcompetentie.

Een werknemer die laaggeletterd is, kan andere competenties niet goed ontwikkelen. Hij ondervindt problemen als hij zijn taken uitvoert, als hij samenwerkt met andere collega’s en als hij zelfstandig problemen moet oplossen. Hij bouwt moeilijk vakkennis op en blijft onvoldoende op de hoogte van ontwikkelingen in het bedrijf (Sannen & Padmos, 2007).